Камерафоните носят пари

Камерафоните носят пари
Няма спор, че камерафоните имат голям дял в развитието на новата "мобилна" журналистика. Хората, въоръжени със средствата на съвременната технология и намиращи се на мястото на събитието, могат да реагират много по-бързо от пресата, като дори публикуват почти в реално време новината на персоналния си мобилен блог. Именно с мисъл за новите журналисти е създадена Scoopt - първата онлайн агенция в помощ на "репортерите" с камерафони. Сайтът прави директна връзка между авторите на снимките и заинтресувани от покупката им пресагенции, като след кратка регистрация всеки може да праща снимки през MMS или e-mail. Ако върху тях е уловено нещо интересно, от Scoopt се свързват с точните хора и уреждат финансовата страна по възможно най-изгоден начин. Парите се делят поравно.
http://www.scoopt.com/