Картини от телефони

Картини от телефони
Според BBC британска компания от Норфълк, занимаваща се с рециклиране на отпадъци, е започнала да създава картини от натрошени телефони, с цел намаляване на мобилните устройства, хвърляни в сметищата. По думите на представител на Cellular Surplus това е начин за ограничаване на изхвърляните в природата токсични вещества, съдържащи се в голямо количество в средствата за комуникация. Освен картини от стари телефони, компанията прави още и химикалки, и линийки от тях.