Kerio mailServer 6.3 за Windows Mobile

Kerio mailServer 6.3 за Windows Mobile
Версия 6.3 на Kerio MailServer предлага Direct Push e-mail за смартфони, използващи Windows Mobile. До този момент поддръжката на сървър за ActiveSync беше изключителна характеристика на Microsoft Exchange Server, но с новата версия на MailServer на Kerio това вече не е така. Kerio MailServer 6.3 позволява синхронизацията на електронна поща, календари, адреси и задачи чрез безжична връзка. Освен това приложението има вградена функция за отдалечено изтриване на информацията от преносимите устройства. Характеристика, която Windows Mobile няма вградена, а беше добавена с Messaging and Security Feature Pack (MSFP). Kerio предлагат дори решение за по-стари устройства, които не поддържат Remote Wipe. Функцията се казва Smart Wipe и изтрива информацията на устройството, като активира празна пощенска кутия. Kerio MailServer 6.3 работи с всички версии на Windows Mobile до момента - Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 Second Edition, Windows Mobile 5.0 и Windows Mobile 5.0 AKU2.