Коледно намаление на международните разговори от БТК

БТК прави специално предложение към клиентите си по случай приемането на страната ни в Европейския съюз. Чрез него домашните абонати ще могат да говорят към фиксираните мрежи на всички 25 страни - членки на Европейския съюз, и Румъния само за 18 ст. на минута. Предложението е валидно за периода от 22 декември тази година до 2 януари 2007 г. за Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция. За всички международни разговори БТК не начислява цена за свързване от 13 ст. Предложението е валидно за всички абонати на компанията, които използват стандартен план и плановете "У дома", "У дома Сити" и "Офис", както и специалния план за инвалиди. Офертата не важи за абонатите на плановете "Минимум" и "Ограничен".