Компанията Wherify Wireless предвижда уникален телефон с GPS модул

Компанията Wherify Wireless предвижда продажба на уникален телефон с GPS модул и с функция, осъществяваща директна връзка със спасителните служби. Телефонът има два клавиша, единият от които служи за повикване на спешния номер 911, а вторият може да се програмира по собствен избор.
Миниатюрният телефон ще е в продажба към средата на 2004 година при цена около $150.