Корейски мобилен телефон робот

Корейски мобилен телефон робот
В Корея вече са измислили мобилен телефон робот, който да може да работи автономно, поне отчасти. CPR (Cellular Phone Robot) е разработен от учени от университета Soochunhyang. Сред най-елементарните дейности, които телефонът може да извършва сам, са да си намери контакт, за да зареди батерията, или да ви потърси из къщата, когато някой се обажда, а вие не сте наоколо. Освен това CPR може да използва три различни начина да ви извести за входящо обаждане. Чрез 12 микродюзи роботът може да известява с миризми според това кой се обажда. Визуалните сигнали включват три различни танца, които се различават според това дали този, който се обажда, ви е приятел или не. CPR има и известяване чрез вибрация, която отново не е обикновена, а е програмирана емоционално. CPR използва биометрични данни, за да измерва емоционалното ви състояние по време на разговор, и ги асоциира със събеседника. За движение телефонът използва малки колелца и информацията, получена от разположени в къщата RFID чипове.