Кръгла маса "Eлектронно правителствo"

Кръгла маса
В рамките на Централната семинарна програма се проведе Кръгла маса на тема "Проектът "Eлектронно правителствo" и възможностите на българските фирми за участие в него и други инфраструктурни проекти с национално значение". Представени бяха реализираните и предстоящите проекти, свързани с електронното правителство, както и различни информационни и административни услуги за граждани и за бизнеса.
Румен Трифонов, съветник по информационни и комуникационни технологии на министъра на държавната администрация, представи инициативите, по които работи правителството, за осъществяване на така нареченото електронно правителство. В част от изискванията към страната за членствoто ни в Европейския съюз влиза и осъществяването на 20 e-government услуги (8 за бизнеса и 12 за обикновения потребител), първите от които вече са реализирани. На адрес http://egateway.government.bg действа пилотен проект, даващ достъп до няколко от приоритетните направления на държавната е-политика (в скоро време се очаква и реален). Там са събрани услуги, иначе разпръснати по страниците на различните институции, които ги предлагат. В останалите направления влиза развитие на информационните системи и каналите за достъп, осъществяване на ефективна инфраструктура, начин за предоставяне на централизирани услуги и, разбира се, улеснена работа с гражданите и представителите на бизнеса. По думите на г-н Трифонов сред приоритетите на Министерството на държавната администрация влиза и аутсорсинг и предоставяне изпълнението на различни проекти на български фирми, като това ще доведе до значително ускоряване на приложението им на практика. Окуражаващ е фактът, че в скорошен доклад на ООН за внедряването на електронно правителство навлизането на новите технологии в България е оценено на средно ниво заедно със страни като Полша, Гърция и др.
По думите на г-н Васил Василев, председател на Управителния съвет на БАИТ, трябва да бъдат поставени по-високи цели, като някои от фирмите, членуващи в асоциацията, могат веднага да предложат готови решения по дадени проблеми. Необходимо и е развитието на успешен диалог между частния бизнес и държавата в областта на информационните технологии. Трябва да се обърне внимание на въпросите, свързани със стандартизацията, многоплатформената използваемост на технологиите и архивирането/съхраняването на събраните данни.
Преди няколко дни, на 28 октомври, с постановление на Министерския съвет е създаден Координационен съвет за информационното общество, който ще се занимава с въпросите на прехода към електронно правителство.

  • Нали преди седмица вестниците писаха, че България е на последно място в Източна европа по показателите на електронното правителство? Как така сега изведнъж стана по средата? "доклад на ООН ... навлизането на новите технологии в България е оценено на средно ниво заедно със страни като Полша, Гърция". Журналистите папагали ли са та повтарят всичко, което им се каже? Каква е тази безкритичност? Как не ги е срам от Министерството на ДА да ни дават този плачевен "портал" за пример за направено нещо по темата? Бих искал да зная колко души например са си сменили адреса през този портал. Кой е луд да иде до Информационно Обслужване да плати 120лв за електронен подпис, да си инсталира .NET Framework и не знам какво още, за една толкова тривиална услуга? Ще си стоя със стар адрес. Информационно Обслужване като са толкова светнати по темата криптиране и електронен подпис, защо не си дадат труда да си регистрират certificate authority-то с някой световен регистратор като VeriSign, за да не ми казва браузъра че техния сертификат е невалиден? Ама ние в България сме по-умни от всички, и светът не ни интересува. ideq si nqmam za kakvo govori6
    DefaultUser