Край на свободните комуникации и в Европа?

Европа продължава да се спряга като по-свободния континент, но съвсем не е ясно докога ще е така. Европейските правителства подготвят закон, който ще изисква от мобилните и Интернет доставчиците да пазят подборна информация за употребата на телефонните и Интернет услугите от потребителите. По принцип страните - членки на Европейския съюз, трябва до 2009 г. да одобрят закон, базиран на директивата за събиране на информация. За съжаление обаче някои от държавите подготвят мерки, които отиват отвъд изискванията на ЕС. В Холандия например фирмите ще бъдат длъжни да пазят информация за точното местонахождение на потребителите по време на телефонни разговори. В Германия пък може да стане незаконно предплатени услуги да се плащат с пари в брой. Причините за засилване на мерките са терористичните актове в Испания и Великобритания и необходимостта от повишаване на сигурността.