КРС не може да регулира цените на мобилните оператори

КРС не може да регулира нито цените на едро (за трафик и взаимно свързване), нито цените на дребно (за крайни потребители) на мобилните оператори. Според Закона за далекосъобщенията ограничени регулаторни действия могат да се предприемат спрямо операторите със значително въздействие на пазара, каквито са МТел и ГлоБул. При равнопоставени условия те трябва да се свързват с всеки новопоявил се оператор с мобилна или фиксирана телефония. За цените на мобилните услуги няма поставен таван. Единствената намеса на КРС може би ще бъде регулиране на цените на завършване на разговора в мрежата, т.е. разговорите на абонат към оператор от друга мрежа.
С появата на третия мобилен оператор се очаква намаляване на цените на дребно. Но конкуренцията може и да не въздейства на цените за завършване на разговора в мрежата. Това е причината държавният орган да се намеси точно в тази област. След 2007 г., във връзка с новата европейска регулаторна рамка, КРС трябва да има инструмент за въздействие върху мобилните оператори по отношение и на цените на едро.