Купуването на мобилна музика е трудно

Според проучване, проведено през 2006 г., само 8,5% от хората, които притежават телефони с възможности за сваляне на музика, са ги използвали. Обяснението е, че технологията и процесът за купуване и сваляне на музика през мобилни телефони са твърде сложни, а освен това скоростта на трансфер е ниска. От MTV подкрепят това твърдение, като обясняват, че дори за техните потребители е трудно да купуват мобилно съдържание, при положение че става дума за млади хора с технически познания и умения. За да получи рингтон, потребителят трябва около 20 пъти да натиска бутони, което е много. А процедурата за купуване на музика не е по-проста.