Lenovo отбелязва Деня на Земята с амбициозни цели за следващото десетилетие

Lenovo отбелязва Деня на Земята с амбициозни цели за следващото десетилетие

Lenovo празнува Деня на Земята, като сподели както постиженията си в сферата на екологичната устойчивост, така и плановете си за следващото десетилетие. Компанията обяви, че в периода 2010 – 2020 г. не просто е изпълнила, но и е надвишила целите си за намаляване на емисиите на парникови газове. Това постижение е повод за компанията да си постави и нови амбициозни цели, които да са двигател за екологичните ѝ инициативи през следващото десетилетие.

През изминалата година Lenovo се присъедини към инициативата Science Based Targets, която цели да ограничи повишаването на климатичните промени. Освен това компанията си постави амбициозната цел да намали емисиите на парникови газове от цялостната работа на бранда. В плановете за 2030 г. Lenovo предвижда намаляването наполовина на емисиите в обсег 1 и 2, над които има по-директен контрол. Усилията са в подкрепа на приоритета на ООН за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5ºC.

„Тази година Денят на Земята е по-важен отвсякога, защото пандемията разкри колко взаимосвързани сме всички и подчерта влиянието, което оказваме върху планетата“, каза Мери Жак, директор Глобални екологични въпроси и старши инженер в Lenovo. В свое обръщение тя отбелязва, че поради пандемията и намалената човешка активност през 2020 е отчетен спад от 7% на емисиите на парникови газове. „В Lenovo ще продължим да търсим възможности да използваме по-интелигентни технологии, за да постигнем значими подобрения за околната среда, вътре и извън нашия бизнес, и да постигнем положително глобално въздействие“, продължава тя.

Сред екологичните програми на Lenovo присъстват както такива за намаляване на отпадъците, така и такива за по-ефективно използване на ресурсите. По-конкретно компанията използва 8 млн. кг рециклирана пластмаса в 66 различни продуктови линии, от 2008 г. насам е елиминирала над 3100 тона отпадъци, използвайки рециклирана захарна тръстика и бамбук, намалила е потреблението на опаковки с 560 тона само за фискалната 2019/2020 г. и др. Предвид това, че Lenovo е глобална компания с над 63 000 служители в цял свят, тези усилия имат глобален отзвук.

Част от глобалния стремеж на Lenovo е и повишаването на използването на слънчева енергия. За целта компанията завърши инсталацията на слънчеви панели в съоръженията си Морисвил и Уитсет, Северна Каролина, САЩ, и в Хъфей и Ухан, Китай. В тези основни сгради на Lenovo употребата на соларна енергия ще продължи да се увеличава. Също така Lenovo се присъедини към кампанията на ООН за подобряване управлението на водата и намаляването на водния недостиг до 2050 г.