LG през третото тримесечие на 2006 година

През третото тримесечие на 2006 от LG са увеличили приходите си от мобилни телефони с 5,3% до 2,23 милиарда щатски долара. За сравнение, през предишното тримесечие приходите са били 2,125 милиарда долара. Оперативната печалба на компанията е 82 милиона долара, което е 3,7% от общата печалба на LG. Освен това през последното тримесечие се наблюдава подобрение в движението на капиталите на фирмата, тъй като през предишното те бяха на загуба. Общият брой продадени телефони през третото тримесечие на 2006 година е 16,5 милиона (10,5 CDMA, 5,6 GSM, 0,5 WCDMA). Това е с 8% повече от предишното тримесечие, когато LG са продали 15,3 милиона телефона, и 7% ръст в сравнение с периода от предходната година.