Linux стандартизация

Linux стандартизация
Като се има предвид нарастващата популярност, на която се радва Linux като мобилна операционна система, съвсем логично дойде и новината за създаването на специална група - Linux Phone Standardization (LiPS) Forum, която ще се грижи за стандартизирането на необходимите за бързото разработване на съвместими приложения софтуерни инструменти и API (Application Program Interface). Сред основателите на групата са ARM, Cellon, Esmertec, France Telecom/Orange, FSM Labs, Huawei, Jaluna, MIZI Research, MontaVista Software, Open-Plug и дори PalmSource.
http://www.lipsforum.org/