Linux върху Treo 650

Linux върху Treo 650
Вече няколко пъти писахме за намеренията на Palm да създаде версия на Treo, работещ под Linux. Ето че Матю Мастрачи, един от феновете на отворената операционна система, демонстрира на страницата си в Интернет, че успешно се е справил със задачата да стартира Linux върху своя Treo 650. Това става чрез bootloader, като необходимите файлове се зареждат в RAM паметта, а всички операции, изискващи запис върху диска, се извършват в SD картата. Засега няма дори работещ драйвер за клавиатурата, но според автора е напълно възможно скоро да се използват GSM възможностите на телефона чрез стандартните AT команди.
http://www.grack.com/programming/misc/TreoLinux.html