"М-Тел" е готов с оптична мрежа

"М-Тел" обяви, че е готов със собствената оптична преносна мрежа, в изграждането на която през последните 2 години са инвестирани 20 милиона евро. Тя дава възможност за увеличаване на капацитета за пренос на данни, както и за подобряване на качеството и сигурността на предлаганите услуги. В проекта са положени над 2000 км оптичен кабел, свързващ близо 30 големи града в страната. Мрежата е изградена от два независими пръстена - източен и западен, които са свързани в Стара Загора, Казанлък, Габрово и Велико Търново. Уникалната архитектура дава възможност за автоматично пренасочване на трафика по обходен маршрут при повреда на някое от трасетата и гарантира сигурността на преноса. Централна система за наблюдение следи за състоянието на кабела и незабавно локализира точното място и вида на всеки възникнал проблем.