"М-Тел" и преносимостта на номерата

От първия български оператор публикуваха официално съобщение, в което обясняват защо се бавят с процедурата за преносимост на номерата. Според "М-Тел" въвеждането на преносимост на номерата води до промени в 23 работещи процеса и 12 технологични системи. Освен това ще наложи и въвеждането на 4 съвсем нови технологични процеса. От оператора се позовават на факти от страните, в които процедурата е била въведена, и казват, че въвеждането там е отнело около 29 месеца, а средно закъснението от сроковете е 9 месеца. В същото време от услугата се възползват около 5% от клиентите, което според оператора е твърде нисък процент, за да се усложнява животът и на останалите потребители на мобилни услуги. В "М-Тел" смятат, че преносимост на номерата трябва да има, но са готови да направят промените едва когато процедурите обслужват не само тези клиенти, които ще сменят оператора, но и гарантират сигурност и на тези, които няма да използват услугата.