"М-Тел" предлага "Зелена линия" за бизнес абонати

"М-Тел" вече предлага в България услугата "Зелена линия 0800", известна в целия свят като безплатен информационен номер. Тя е предназначена за бизнес клиентите, като посредством номера всеки от тях може да предоставя на крайните си клиенти безплатни информационни и консултантски услуги. Повикванията са безплатни за крайните потребители, а цената на входящите обаждания е за сметка на бизнес абоната. Новата услуга е подходяща за банки и финансови институции, застрахователни и търговски фирми, компании за превоз, туристически агенции, държавни институции и международни организации. Услугата е адресирана и към бизнес клиенти на "М-Тел", които не разполагат със специално оборудване за собствен център за обслужване на клиенти.
Номерата към услугата "Зелена линия 0800" са от типа 0800 20 ххх, където "ххх" е произволна комбинация от цифри. Компанията дава възможност за избор между "обикновен" и "златен" номер. Към всеки номер 0800 се предоставят различен брой SIM карти за посрещане на входящите повиквания. Те трябва да са минимум 2, като няма ограничение за максималния им брой. За да се ползва услугата, е необходимо да се заплати еднократна инсталационна такса от 299 лв. за "обикновен" или 699 лв. за "златен" номер. Месечната абонаментна такса за ползване на услугата е 15 лв. за всяка SIM карта, а цената на минута за входящи повиквания към номер с префикс 0800 от мрежата на М-Тел е 0,21 лв. Повече подробности за услугата може да прочетете http://mtel.bg/corporate/services/green/index.php .