М-Тел прие 90 студенти на стаж

М-Тел прие 90 студенти на стаж
И тази година М-Тел прие студенти на летен стаж, като броят им от 90 души е над 4 пъти по-голям в сравнение с 2005 г. За стаж кандидатствали над 1400 студенти от цялата страна, като единственото условие, поставено пред тях, е да са завършили успешно трети курс на обучение във ВУЗ. Разширен е и кръгът от областите, в които ще работят младите хора - маркетинг, продажби, финанси, изграждане и поддръжка на мрежата, архитектурни и строителни дейности и човешки ресурси. 1/3 от приетите студенти ще работят в магазините на компанията в страната, а най-добре представилите се от тях ще бъдат поканени да започнат постоянна работа в М-Тел.