М-Тел ще изгражда фиксирана мрежа

До края на януари у нас вече ще има повече частни телекоми. Това ще стане възможно, ако "МобилТел", който подаде писмо до Комисията за регулиране на съобщенията, получи лиценз за изграждане на фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови услуги. Компанията ще разшири своето портфолио, като предложи на клиентите си нови интегрирани решения с високо качество и на атрактивни цени. В разширената гама ще се включи както широколентов Интернет достъп, позволяващ бърза и ефективна комуникация, така и междуселищни и международни разговори.
Според Петър Рендов, член на КРС, най-късно през март БТК и алтернативните оператори ще започнат да свързват мрежите си. Това стана възможно, след като дни преди Нова година регулаторът промени техническите и финансовите условия, при които БТК и частните телекоми трябва да свържат мрежите си. Новите правила най-вероятно ще позволят на конкурентите на БТК да предложат атрактивни цени на своите абонати.