"М-Тел" започва нова справочна услуга

"М-Тел" стартира телефонна справочна услуга, наречена "М-Тел Contact", която ще позволи лесното намиране на информация за клиентите на оператора. От 22 юни 2006 г. клиентите на "М-Тел", както с договор, така и тези, които ползват предплатени карти, могат да се възползват от услугата и да споделят своята информация, като попълнят специална форма, в която да посочат кои детайли желаят да бъдат достъпни за другите. След първоначалното набиране на информация, което ще продължи три месеца, услугата "М-Тел Contact" ще бъде активна от октомври. Информацията може да бъде получавана чрез обаждане или изпращане на SMS към специален номер. Цената ще бъде фиксирана, а обажданията ще се таксуват на минута. Включването към услугата "М-Тел Contact" е безплатно. До октомври 2006 г. всеки Prima клиент или абонат на договор, който се включи в услугата "М-Тел Contact", ще участва в специална игра, в която може да спечели една от над 800-те награди - мобилни телефони, Prima пакети и цифрови фотоапарати.