"Макс Телеком" с технология за проследяване на мобилни телефони

"Макс Телеком" подписа споразумение с шотландската компания Trisent Communications Ltd. за предлагане на нова GSM услуга за проследяване местоположението на мобилни телефони в България. Компанията притежава ексклузивни за страната права да оперира и разпространява услугите на Trisent GSM/3G. Новата услуга предлага иновативен начин за проследяване местоположението на мобилни телефони, без да се налагат подобрения във вече изградените мобилни мрежи. Тя е алтернатива на съществуващите GPS системи, но в случая за проследяването, което се осъществява навсякъде, където мобилният апарат функционира, не е нужно монтиране на допълнителни съоръжения. Услугата може да се използва с всеки модел телефон след инсталиране на специален софтуер, като се очаква да стане достъпна през март 2007 година.