MEGALAN NETWORK помага за намирането на откраднати компютри

Сайт, на който се описват откраднати компютри, стартираха съвместно MEGALAN NETWORK и МВР. Проектът има за цел да помага в борбата с компютърните престъпления и по-специално - в следенето на откраднатата техника в Интернет. Специалистите на Интернет компанията с най-голям пазарен дял в София са изградили сайт, на който се намира подадената от МВР информация за откраднати компютри чрез техния Mac адрес (адрес по мрежова карта). При активиране на даден адрес от списъка екипът на MEGALAN NETWORK ще съобщава на съответните органи, че в мрежата на компанията е включен такъв компютър и те лесно ще могат да го проследят. До базата данни ще имат достъп само експертите на MEGALAN NETWORK и служителите на МВР.

  • Свободата на словото като свобода да печелиш пари и свобода от морала, който ти е пречил да ги печелиш трудно (т.е. честно и етично). Какво да се прави, няма идеален обществен строй. Истината е някъде по средата. Някои неща просто не трябва да са свободни, поне докато цивилизацията не дорасне до нужното ниво на интелект и морал.
    РПГ - Sage
  • Мда.... някои новини определено е по-добре да не се разпространяват...
    KOBRETI