Сътрудничество между Ericsson и Intel за защита при кражба на лаптопи

От Ericsson съобщиха, че са започнали двустранно сътрудничество с Intel, в резултат на което мобилните широколентови модули на Ericsson ще взаимодействат с Intel Anti-Theft PC Protection Technology (технология на Intel, разработена за защита при компютърна кражба). Целта на сътрудничеството е да се избегнат или минимизират негативните последствия при кражба или загуба на мобилен компютър. Предлага се и независима кодираща програма в случай на загуба на конфиденциални данни и за да се предотврати нежелан достъп до лична информация. Благодарение на сътрудничеството между Ericsson и Intel е разработена услуга за контрол при кражби, която се предоставя от мрежите. Чрез нея може да се изпрати съобщение до мобилния широколентов модул, вграден в лаптопа, който от своя страна препраща съобщението, без знанието на нарушителя, до приложението "Антикражба" на Intel в процесора. То, на свой ред, предприема съответните мерки, като например цялостно блокиране на компютъра, правещо го неизползваем. След като лаптопът бъде локализиран и върнат, може да бъде изпратено обратно до компютъра отключващо съобщение, което прави информацията отново достъпна. Услугата за контрол при кражби може да използва и вградената в мобилния широколентов модул на Ericsson GPS технология. Решението ще бъде внедрено в продуктите за защита на информация през втората половина на 2009 г.