Microsoft също подкрепя DVB-H

Microsoft също подкрепя DVB-H
Освен големи компании като Sony Ericsson, Nokia, Motorola и Intel, в алианса Mobile DTV, подкрепящ развитието на DVB-H в Северна Америка, се включи и гигантът Microsoft. На пръв поглед такава подкрепа обезсмисля усилията на привържениците на останалите стандарти на американския континент. Присъединяването на Microsoft не е особено изненадващо като се има предвид, че в проведените по-рано от Modeo пробни тестове на услугата беше ползвана технологията Windows Media.
http://www.mdtvalliance.org/