Миниатюрен стилус

Миниатюрен стилус
Компанията Thylus предлага нов начин за работа със сензорни дисплеи с помощта на необичаен на пръв поглед стилус. Той се закрепва на палеца и прави възможно ползването на различни устройства с чувствителни на допир дисплеи само с една ръка вместо с две, както беше досега. Има си и специална поставка, която лесно се прикрепя към хардуера, с който ще го използвате, и система за регулиране на големината, така че да е подходящ за всеки палец.
http://www.thylus.com