MMCmicro от Samsung

MMCmicro от Samsung
Нов ден - нов формат за флаш памет. Samsung обяви за своя разработка, наречена MMCmicro. Базирана на стандарта MMC, MMCmicro има дори по-малки от RS-MMC носители - 12 x 14 x 1.1 mm срещу 24 x 18 x 1.4 mm, предназначени за ползване изключително в мобилни телефони. Началото на масовото производство на новите карти е планирано за началото на следващата година, като ще се предлагат варианти с 32MB, 64MB и 128MB при скорост на трансфер на данни - запис 7Mb/s и четене до 10Mb/s.