Мобилен IM

Мобилен IM
Talkonaut е софтуерно приложение, подобно на IM програмите. Специалното при него е, че използва нова технология - GTalk2VoIP, която позволява пренос на глас между потребители на Google Talk и MSN Messenger, както и устройства, поддържащи SIP протокол или други мобилни и фиксирани телефони. Talkonaut е базиран на Jabber протокол и използва технологията J2ME MIDP 2.0, която го прави достъпен за всеки телефон, който поддържа JAVA. Програмата е с доста богати функции за текст, пренос на глас или други мобилни услуги, като например да изпратите SMS до всеки един телефонен номер или пък да изпратите офлайн съобщение до абонат на Google Talk или пък Windows Live Messenger. Talkonaut се разпространява безплатно и може да се изтегли от страницата на продукта в Интернет: http://www.talkonaut.com .