Мобилен "Телецентър" на Cisco

Министърът на транспорта и съобщенията Николай Василев официално откри първия мобилен "Телецентър" в България, оборудван с IP технологии на Cisco Systems. Този телецентър, който е част от проекта на UNDP и МТС, цели популяризиране на високите технологии в отдалечени райони на страната. Първата демонстрация на живо във високотехнологично оборудвания автобус се състоя в рамките на провеждащата се на Златни пясъци Балканска и черноморска конференция на мрежовите академии на Cisco. До момента има създадени 80 телецентъра, към които до края на септември ще се добавят още 50.
На базата на технологиите на Cisco, услугите, които мобилният телецентър може да предостави, са разнообразни и създадени специално за нуждите на бизнеса. Сред тях са: сигурна и защитена връзка с Интернет и приоритизация на различните услуги, връзка към частната корпоративна мрежа (VPN), обмяна на данни и глас с VPN мрежата със съответните правила и изисквания, безжична телефония с гарантирана сигурност, качество и надеждност, безжичен достъп на мобилни компютри до Интернет и/или VPN мрежата, възможност за увеличаване бройката на крайните потребители, лесни настройки и управление и гарантирано от Cisco качество.
Маршрутът, по който ще се движи първият мобилен телецентър, включва 14 населени места, между които Авлен, Суворово, Девня, Долни чифлик, Драгопол, Вълчи дол, Аксаково. Продължителността на престоя му ще зависи от конкретната задача, която ще изпълнява. Вратите на уникалния информационен център са отворени за всички представители на местната власт и на образователните институции, които могат да използват предимствата на добре оборудваната с 8 преносими компютъра, сателитен Интернет и безжична връзка база за организиране на образователни курсове и обучения на различни теми. От услугите на центъра на колела могат да се възползват повече от 200 души на ден.