Мобилизация в Coca-Сola

Мобилизация в Coca-Сola
Coca-Сola ще увеличава производителността на своите служители, като ги оборудва с произведения от Symbol Technologies дигитален асистент MC9000-G. Той представлява модулно решение на база Windows Mobile 2003 с процесор XScale PXA255 400 MHz, 64MB RAM и 128MB оперативна памет. Моделът е оборудван с Wi-Fi и скенер за бар кодове, използващ уникални програмни решения Symbol 1D Scan Engine и Symbol SE 4400 Imaging Engine.