Мобилна услуга за криптиране на разговори

Мобилна услуга за криптиране на разговори
Докато японците обмислят система за проследяване на децата, операторите в Южна Корея планират въвеждане на услуга против подслушване на телефонните разговори. SK Telecom, KTF и LG Telecom ще предлагат система за цифрово криптиране, наречена Voice Private. Тя ще е предназначена предимно за политици, журналисти и бизнесмени и ще може да работи независимо от модела на мобилния телефон. Таксата за ползване на услугата ще варира между 1,6 долара и 2,13 долара. Voice Private ще бъде въведена в употреба веднага щом местното министерство на информацията и комуникациите я одобри.