Силно тримесечие за Sony Ericsson

Силно тримесечие за Sony Ericsson
През последното тримесечие на миналата година от Sony Ericsson са доставили 26 милиона телефона, което е 61% увеличение спрямо същия период на 2005 г. Приходите са нараснали с 64% до 3,782 милиона евро, най-вече заради по-високите средни продажни цени на телефоните и засиленото търсене на устройства от сериите Walkman и Cyber-shot. Нетната печалба на Sony Ericsson е достигнала 447 милиона евро при 144 милиона година по-рано. Според компанията мобилният пазар се развива по-бързо и ще надхвърли очакванията. Досега от Sony Ericsson смятаха, че през 2006 година в световен мащаб ще бъдат продадени 950 милиона телефона - прогноза, която сега е коригирана с 30 мил. до 980 милиона. Компанията изчислява, че през последното тримесечие е увеличила пазарния си дял с 1% - до 9%.