Мобилната журналистика

Мобилната журналистика
Точно преди Коледа BBC Innovation стартира нов проект, свързан с така наречената гражданска журналистика, който цели изследването на новите мултимедийни възможности за разказване на истории, които дават мобилните телефони и GPS устройства. Партньори на BBC са Университетът в Брайтън, Nokia и компанията Ymogen. Те ще се опитат да открият как видео, изображения и текст, комбинирани с информация за време и място, могат да създадат нови повествователни формати. Проектът ще продължи един месец и ще завърши на 18 януари, когато 18-те участващи в него студенти ще демонстрират своите творения в специална онлайн галерия. Всеки от тях е снабден с телефон на Nokia от N серията и GPS устройство Garmin Etrex.