Мобилни производители се обединяват в екосдружение

От Nokia са събрали група от производители на мобилни телефони, доставчици на услуги и продукти, фирми, преработващи използвана техника, организации за опазване на околната среда за да се опитат да повишат познанията на потребителите за ефекта върху околната среда от използването на преносими устройства и да ги въвлекат в процеса на рециклиране на старите. Инициативата е част от проект на Европейската комисия, който цели да провери до каква степен участниците в един бранш могат да повлияят върху резултата, който техните продукти оказват върху околната среда. Категориите, които ще бъдат използвани, са: енергоспестяване, спиране използването на опасни материали в производството, повишаване броя на рециклираните устройства, информиране на крайните потребители за ефекта от използваните от тях продукти върху околната среда. Някои от участниците освен Nokia са Panasonic Mobile Communicaitons, France Telecom/Orange, Vodafone, TeliaSonera AB, Intel, Epson, Spansion и Umicore. В инициативата участват също така фондация World Wildlife, отделът за околна среда към британското правителство, финландският институт за околна среда и европейската асоциация на потребителите.