Мобилни телефони от Levi's

Мобилни телефони от Levi's
Новините за сливания между големи фирми, договори за сътрудничество и съвместни инициативи напоследък са чести, макар и невинаги да са много изненадващи и сензационни. Този път става въпрос за европейското подразделение на Levi's и Modelabs Group. Двете компании са сключили договор, според който през следващата година ще разработват, произвеждат и продават мобилни телефони и аксесоари за тях с марката Levi's.