Мобилните абонати в Индия прехвърлиха 100 милиона

Мобилните абонати в Индия прехвърлиха 100 милиона
Според Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), през юни абонатите на мобилни оператори в Индия са достигнали цифрата 106 милиона. През миналата седмица от Bharti Airtel, най-големия мобилен оператор в страната, публикуваха доклада си за тримесечието, като според него потребителите им са се увеличили с 86%. Компанията държи 22,5% от пазара в Индия със своите 24,57 милиона абонати, по-голямата част от които на мобилни услуги. Въпреки че в Индия мобилните потребители се увеличават с милиони всеки месец, телефонната гъстота (броят на мобилните и стационарните линии на 100 души) в момента е 13,95%.
Според доклада на TRAI от миналата година обаче, гъстотата на телефоните в селата е била 1,94%, докато тази в градовете е била 31,3%. Очаква се Индия скоро да надмине Китай по брой на новорегистрирани абонати. Въпреки това степента на разпространение на мобилните услуги се очаква да остане нисък през следващите години.