Мобилните игри

Мобилните игри
Мобилните игри влязоха вече в големия бизнес, но според проучване на SKOPOS досега едва 5% от хората, притежаващи мобилен телефон, са свалили игра. Изследването, проведено сред 2500 души от САЩ, Англия, Италия, Испания и Германия, показва следното - повечето хора нямат представа, че могат да ползват телефоните си за игри. 30% от анкетираните не знаят дали могат да свалят игра от мрежата, а 17.5% не са сваляли, тъй като не разбират какво трябва да се направи. Иначе испанците са по-наясно с мобилните игри - 80% от тях знаят, че телефоните им стават за игри. При германците този процент е 60.