Мобилните телефони и наркотиците

Мобилните телефони и наркотиците
Освен осигуряваща всекидневно удобство, мобилната комуникация носи със себе си и някои негативни последици. 72% от анкетираните в японско проучване, изследващо причините за увеличената консумация на наркотици в страната и подкрепено от държавната администрация, смятат, че благодарение на Интернет и широкото разпространение на мобилните телефони, нелегалните субстанции са станали много по-достъпни. 69% са посочили, че причината за ръста е продажбата на наркотици в кварталите за забавления, а според 53.5% за това е виновна недостатъчната информираност на потребителите за вредата върху здравето им. Анкетата е била проведена сред 5000 души на възраст над 15 години, като интервюираните са могли да посочват повече от един отговор.