Мобилните телефони влияят на мъжките репродуктивни способности

Мобилните телефони влияят на мъжките репродуктивни способности
Ново изследване на Американското общество за репродуктивна медицина показва, че използването на мобилни телефони може да окаже сериозно влияние върху мъжката оплодителна способност. Според резултатите от изследването мъжете, които използват мобилни телефони повече от 4 часа на ден, имат с 25% по-нисък брой на сперматозоидите, отколкото мъжете, които никога не са използвали мобилни телефони. Според лекарите причината може да се крие в електромагнитното поле, което устройствата създават, или в топлината, която генерират. Проучването на Американското общество за репродуцивна медицина е най-обширното и внимателно планирано до момента. Групите, участвали в изследването, са били четири: 40 мъже, които никога не са използвали мобилни телефони; 107, които ги използват по-малко от два часа на ден; 100 души, които използват мобилни телефони между 2 и 4 часа дневно, и 114, които говорят по телефона повече от 4 часа на ден. Характеристиките, по които са били сравнявани качествата на спермата им, са: брой на сперматозоидите, движение, жизнеспособност и морфология. Крайните резултати показват, че при по-интензивна употреба на мобилни телефони се наблюдават по-ниски показатели по четирите характеристики. Учените обаче още не могат да се ангажират с категорични съвети към мъжете, които искат да имат деца. Спорно е дали те трябва да ограничат употребата на мобилни телефони. Има различни фактори, съпровождащи употребата на телефони, които може да не са отчетени по време на изследването. На първо място трябва да се отбележи фактът, че когато човек говори по телефона, устройството е извън джоба му. Освен това, ако някой говори повече от 4 часа на ден по мобилния си телефон, много е възможно да прекарва и много време в колата си, което предполага затопляне на тялото, а температурата влияе силно върху споменатите показатели.