Мобилният хазарт е все по-доходен

Мобилният хазарт е все по-доходен
В едно от последните проучвания на Mintel International относно мобилните телефони се споменава, че пазарът на мобилни игри е достигнал 200 милиона. Изглежда, и процентът на хазартните игри се увеличава все повече - предвижданията са до 2009 година приходите в световен мащаб от подобен род бизнес да достигнат 70.6 милиарда долара. Принос за този успех имат новите възможности на съвременните мобилни телефони, както и голямото увеличение на броя на абонатите на мобилни услуги през последните няколко години.