Мобилно ориентиране

Мобилно ориентиране
В идеята за получване на информация в мобилния телефон на потребителя за местоположението му явно има много хляб, ако се съди по увеличаващия се брой подобни услуги. След Cellspotting (за която писахме), Grafedia, Yellow Arrow и др., сега нещо подобно предлага и американската компания Blockies, но за съжаление само в Ню Йорк. Идеята е следната: правите снимка с камерафона си на дадено място, залепяте стикер със специален код и след това изпращате фотоса заедно с кода на определен e-mail адрес. В компанията свързват автоматично снимката с местоположението и ако след това някой мине през същото място, трябва само да изпрати намерения код, за да получи изображението.