Мобилно търсене по японски

Мобилно търсене по японски
GeoVector и японската компания Mapion обявиха старта на нова мобилна услуга за търсене, наречена Mapion Local Search. При нея е достатъчно потребителите да насочат мобилните си телефони към обекта, за който искат да научат повече, за да получат своевременна информация от база данни, съдържаща данни за 700 000 сгради, магазини, банки и исторически забележителности. Услугата разчита на вграден в телефоните GPS модул и компас (такъв засега има Sony Ericsson W21S). Според създателите скоро потребителите ще могат да извършват и други действия като онлайн пазаруване и др. Демонстрация на технологията може да се види тук.
http://www.GeoVector.com