PSP атлас

PSP атлас
Засега още няма официален GPS модул за PSP - персоналната игрова конзола на Sony, но компанията планира през пролетта да пусне на японския пазар UMD диск с навигационен софтуер. Очаква се той да е подобен на компютърните аналози, като ще позволява на потребителите да добавят обяснителни бележки, които ще се запазват върху флаш картата и дори ще могат да бъдат споделяни чрез WiFi. Засега не е ясно дали Sony планира европейска или американска версия на софтуера.
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.jp.sonystyle.com%2FCompany%2FPress%2F060201.html&langpair=ja%7Cen&hl=en&safe=active&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools