“Мтел” предлага Lenovo А1000 или Nokia 130 с Prima 4Kids

“Мтел” предлага Lenovo А1000 или Nokia 130 с Prima 4Kids

Преди началото на учебната година предложенията на мобилните оператори към учениците и техните родители традиционно се засилват. “Мтел” обяви, че  всеки, който избере стартов пакет Prima 4Kids, може да го комбинира с допълнително мобилно устройство – смартфон Lenovo A1000 на цена 109,99 лева или телефон Nokia 130, който струва 39,99 лева. “Прима” за деца осигурява постоянна връзка между детето и родителите – картата се обвързва с плана на родителя и по този начин то може да говори с него безплатно и неограничено, дори когато няма заредени средства. Когато родителят търси детето, той разговаря на тарифа от 1 ст. на минута, независимо от абонаментния план. На свой ред децата може да се свържат със свои приятели с Prima 4Kids за 5 ст. на минута. Месечното потребление на картата може да се ограничи до 3, 5, 10 или 15 лева, като сумата се зарежда автоматично в началото на периода и се отразява във фактурата на родителя.