"Музикалните" телефони подпомагат пиратството

След войната, която се води с променлив успех срещу Интернет мрежите за обмен на файлове, сега музикалната индустрия е загрижена за друга форма на пиратство - мобилните телефони. Те все повече се превръщат в персонален мултимедиен център, снабден с възможност за добавяне на допълнителна памет и безжични възможности като Bluetooth и W-Fi, което още повече улеснява свободната размяна на аудиофайлове. Именно размяната без наличието на компютър е това, от което най-много се боят звукозаписните компании. Страховете се увеличават с нарастването на популярността на легалните услуги за сваляне на музика.