MySpace и Facebook са най-популярните мрежи сред мобилните потребители

Според проучване на ABI Research почти половината потребители (46%) на социални мрежи са посещавали порталите през мобилния си телефон. От тях пък 71% са тези, които са използвали MySpace, а 67% са посетителите на Facebook. Останалите социални мрежи са имали посещения от под 15% от потребителите. Обяснението за този феномен е просто: потребителите не желаят да използват различна, специално създадена мобилна мрежа през телефона си. Когато посещават мобилните версии на двата портала (MySpace и Facebook), хората обикновено поверяват профилите си за нови коментари и съобщения в около 50% от случаите. 45% са тези, които влизат в мрежата, за да обновят статуса си.