MySpace търси път към европейските оператори

Един от най-известните и популярни портали за социални мрежи - MySpace, търси партньори в Европа за популяризиране на своите услуги сред мобилните потребители. Президентът на компанията е заявил, че MySpace ще насочи вниманието си преди всичко към предлагането на мобилни и видеоуслуги и увеличаване на международната си популярност. От компанията не планират да дават лицензи на мобилните оператори, но ще им позволят да предлагат услугите на MySpace на потребителите си.