Нарастване на пазарния дял на IP телефонията

Нарастване на пазарния дял на IP телефонията
Според проучване на Synergy Research Group пазарът на IP телефонията е нараснал с 13,7% в сравнение с предходното тримесечие, и с 30,4% в сравнение със същия период на миналата година. Увеличението се дължи на нарасналото търсене на IP телефони в началото на 2006 година. За пръв път по-високи продажби има в Азия и Тихоокеанския регион, отколкото в САЩ, Европа, Близкия изток и Африка. През второто тримесечие на 2006 година пазарът е бил доминиран от Cisco, Nortel, Avaya и Alcatel с двуцифрено увеличение за всеки един от производителите. На първо място са Cisco с 29% увеличение на пазарния дял и над един милион продадени IP телефона. От Avaya пък имат 14,7% ръст с продадени повече от един милион комуникационни системи. Nortel са трети с 20,6% ръст, а след тях са Alcatel с 9,3 % и Mitel с 2,7 %. Продажбите на IP телефони в Азиатско-Тихоокеанския регион са се увеличили с 39% в сравнение с изминалата година. Същевременно в САЩ този ръст е 31%, а за Европа, Близкия изток и Африка - едва 25%.