Нарисувай мелодия

Демонстрирана на CES, и по-точно на щанда на Motorola, е система прототип, която след надраскване на сензорна повърхност със специален спрей генерира звук в зависимост от получената форма. След това графиката може да се разпечата заедно с URL, от който получената мелодия може да се изтегли като мобилен рингтон.