Навигационна система на Siemens

Навигационна система на Siemens
Siemens Mobile Acceleration обяви, че ще инвестира в проекта на немската компания Jentro Technologies, разработила навигационна система за мобилни телефони, работеща под платформа Java.
Новото Java решение на Jentro Technologies е лесно приложимо. Необходимо е да въведете на клавиатурата на мобилния си телефон началната и крайната точка на вашия маршрут. Данните се получават от центъра на Jentro, обработват се, след което ви връщат освен графична карта, и звукова индикация на исканата от вас дестинация. Информацията в центъра за обслужване се актуализира постоянно. Системата ще се появи към средата на 2004 година и ще се разпространява от мобилните оператори.