Най-малкият аналогов джойстик

Най-малкият аналогов джойстик
Компанията Varatouch е разработила най-малкия в света аналогов джойстик. С размери 3.3 х 12.7 мм, Nanopoint е предназначен за използване в мобилни телефони и PDA или в приложения, при които се изисква по-висока степен на контрол. Аналоговата технология взе още е водеща, що се отнася до джойстиците, поради по-високата си чувствителност, но досега нямаше образец с подходящи за мобилна употреба размери. Varatouch очаква технологията да бъде ползвана в телефони с игрови възможности или в устройства с големи менюта със сложна структура, тъй като джойстикът позволява скролиране с променлива скорост.